Kanvas

Välkommen till ett företag som arbetar med mobila lösningar för kundspecifika verksamhetsprocesser. Kanvas utvecklar och tar fram koncept och förslag som hanterar konkreta faktiska behov inom specifika branscher. Hos oss får man snabbt en uppfattning vad en rimlig kostnad kan landa på för att senare gå vidare till att vi tillsammans tar fram lösningen.

Vår idé är enkel. Vi utgår från hur företag arbetar idag och försöker göra det bättre genom att använda en mobil lösning som komplement. Genom att samarbeta med aktörer inom olika branscher kan vi effektivisera såväl analys- som utvecklingsfasen. Varje förslag vi presenterar kommer med en tillhörande prisindikation.

Varför skall man då använda sig av mobila lösningar och appar i sin verksamhet? Det handlar helt enkelt om tillgänglighet. Du får möjlighet att göra det som ofta ses som administration direkt på plats och när det är relevant. Vi talar sällan om att ersätta eller göra om stora delar av en process, utan snarare om att effektivisera och kvalitetssäkra den. Med en mobil lösning så blir detta betydligt enklare.

Slutligen så handlar det såklart om lönsamhet. Ett företag som använder modern teknik på rätt sätt kan ofta se såväl ökade intäkter som minskade kostnader, för att inte tala om de varumärkesbyggande fördelar som kommer med att utveckla smarta, relevanta och moderna verktyg.

Branscher

Just nu arbetar vi med följande branscher där vi tagit fram specifika lösningsförslag. Vill du att vi kommer förbi och analyserar just er bransch eller verksamhet. Hör av er!

Kanvas i sociala medier

Besök oss gärna och följ/gilla oss